Prawo administracyjne - Zmiany w prawie (strona: 5)

Świadczenie pieniężne dla sołtysa?

13.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie (...)

Koniec z nadużyciami przy interwencyjnym odbiorze zwierząt

27.3.2023

– Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na polskie rolnictwo – stwierdził sekretarz stanu Rafał Romanowski, odnosząc się do zarzutów przedstawionych przez ugrupowanie Konfederacja wobec projektu dotyczącego zasad odbierania zwierząt przez organizacje społeczne. Sekretarz (...)

Mój Prąd 5.0 już w kwietniu

20.3.2023

W kwietniu 2023 r. zostanie uruchomiona kolejna edycja programu „Mój Prąd 5.0”, o czym poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 58 tys. zł.

Wzmocniona ochrona odbiorców ciepła

19.3.2023

Od 1 marca do 31 grudnia 2023 r., obowiązuje wzmocniona ochrona odbiorców ciepła dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych (...)

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

23.2.2023

Do konsultacji publicznych skierowano projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników (...)

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

22.2.2023

Jeszcze do 28 lutego można zgłaszać wnioski do pierwszej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog (...)

Komputery dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej

19.2.2023

Nie wszyscy uczniowie mają równy dostęp do sprzętu komputerowego – pokazała to pandemia COVID-19 i nauka zdalna. Rząd chce rozwiązać ten problem – już jesienią do 370 tys. 4-klasistów trafią nowe laptopy. Przekaże na ten cel 760 mln złotych. Inwestycja będzie korzystna (...)

Nowelizacja ustawy ograniczająca podwyżki cen ciepła

18.2.2023

Dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zahamowany na poziomie nie wyższym niż 40 proc.

Zmiany w podstawie programowej

16.2.2023

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika