e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa administracyjnego - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 5.11.2019

  Pismo do urzędu można nadać także w UE

  Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE jest niezgodny z prawem (...)

  Pismo do urzędu można nadać także w UE
 • 1.11.2019

  Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

  Minister Energii udzielił odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z dnia 12 września 2019 r. (nr K8INT33699) w sprawie rekompensat za utracony deputat węglowy.

  Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat
 • 31.10.2019

  Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników

  Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydruk podręcznika wraz z jego cyfrowym odzwierciedleniem zamieszczonym (...)

  Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników
 • 24.10.2019

  Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK

  Prezydent zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Wątpliwości (...)

  Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK
 • 23.10.2019

  Zmiany w kontroli ruchu drogowego

  Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Regulacje, które (...)

  Zmiany w kontroli ruchu drogowego
 • 17.10.2019

  Inicjatywa dla różnorodności w Europie

  Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji w sprawie rejestracji propozycji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in (...)

  Inicjatywa dla różnorodności w Europie
 • 15.10.2019

  Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą bezpłatnie udostępnić lokalizację dzwoniącego na nr 112

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny udostępniać nieodpłatnie organowi zajmującemu się połączeniami alarmowymi z numerem 112 informacje (...)

  Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą bezpłatnie udostępnić lokalizację dzwoniącego na nr 112
 • 14.10.2019

  Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019

  PKW podała zbiorcze wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP. Kto zostanie posłem lub senatorem?

  Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019
 • 8.10.2019

  Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności (...)

  Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne
 • 29.9.2019

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zapewniony

  Całodobowa bezpłatna infolinia tzw. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa do końca 2020 r.

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zapewniony
 • 28.9.2019

  Ochrona zabytków zaplanowana

  13 września br. weszły w życie postanowienia Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. W dokumencie określone zostały cele i kierunki działań oraz (...)

  Ochrona zabytków zaplanowana
 • 27.9.2019

  Legitymacje szkolne i świadectwa ukończenia szkoły uczniowie mogą odbierać osobiście

  Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw (...)

  Legitymacje szkolne i świadectwa ukończenia szkoły uczniowie mogą odbierać osobiście
 • 26.9.2019

  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

  Strategia przewiduje m.in. dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB: do 44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. 

  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023
 • 24.9.2019

  E-doręczenie zamiast listu?

  Projekt ustawy wprowadza doręczenie elektroniczne, początkowo jako domyślny, ale docelowo – jako podstawowy kanał wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru. E-doręczenie (...)

  E-doręczenie zamiast listu?
 • 22.9.2019

  Korytarz życia i jazda na suwak coraz bliżej uregulowania

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym ma na celu uregulowanie zasad zachowania się uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierujących pojazdami, (...)

  Korytarz życia i jazda na suwak coraz bliżej uregulowania
 • 17.9.2019

  Przeciwdziałanie niedoborowi wody

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. Aby ograniczyć (...)

  Przeciwdziałanie niedoborowi wody
 • 16.9.2019

  Pomoc dla osób doświadczonych ubóstwem

  Ponad 76 tys. ton artykułów spożywczych - o łącznej, szacunkowej wartości około 354 mln zł brutto - trafi do osób najbardziej potrzebujących.

  Pomoc dla osób doświadczonych ubóstwem
 • 9.9.2019

  Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

  Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 (...)

  Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
 • 6.9.2019

  Swobodny przepływ danych w UE

  28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Pora na wypracowanie otwartych (...)

  Swobodny przepływ danych w UE
 • 31.8.2019

  Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów

  Dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym możliwe będą mobilne kontrole techniczne pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób.

  Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów
 • 30.8.2019

  Skąd podwyżki cen za śmieci?

  Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich dwóch latach. UOKiK opublikował (...)

  Skąd podwyżki cen za śmieci?
 • 30.8.2019

  Większe uprawnienia pracownicze funkcjonariuszy

  Najważniejszą zmianą wprowadzaną ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej jest przyznanie policjantom oraz funkcjonariuszom Straży (...)

  Większe uprawnienia pracownicze funkcjonariuszy
 • 29.8.2019

  Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i innych druków szkolnych

  Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i innych druków szkolnych
 • 27.8.2019

  Wyjątkowy budżet na 2020 rok?

  Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, przedłożony przez ministra finansów. W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza (...)

  Wyjątkowy budżet na 2020 rok?
 • 26.8.2019

  Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

  W Polsce jest 107 urzędów centralnych, tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą. Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – (...)

  Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce
 • 26.8.2019

  Ustawa o centrach usług społecznych

  Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie (...)

  Ustawa o centrach usług społecznych
 • 24.8.2019

  Kto nas obroni?

  Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat (...)

  Kto nas obroni?
 • 23.8.2019

  Sprawniejsza służba konsularna

  Zmiany do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne mają na celu doprecyzowanie jej przepisów i usprawnienie funkcjonowania polskiej służby konsularnej.

  Sprawniejsza służba konsularna
 • 23.8.2019

  Zmiany w oświacie

  Nowelizacja przepisów wprowadza możliwość tworzenia nowego typu oddziałów szkolnych – oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach publicznych i niepublicznych.

  Zmiany w oświacie
 • 22.8.2019

  Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

  Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, zlecił opracowanie wytycznych (...)

  Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego
 • 22.8.2019

  Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

  Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (...)

  Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
 • 21.8.2019

  Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

  Ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania i handlu replikami np. dowodów osobistych lub praw jazdy. Zdaniem UODO nie każda kopia dokumentu publicznego będzie miała cechy (...)

  Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości
 • 20.8.2019

  Dodatkowe wsparcie dla OSP

  Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Nakłada przy tym na ochotnicze straże (...)

  Dodatkowe wsparcie dla OSP
 • 20.8.2019

  Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

  Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi (...)

  Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich
 • 19.8.2019

  Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

  W nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających (...)

  Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce
 • 18.8.2019

  Projekt ustawy dotyczącej lotów VIP-ów

  Rządowy projekt dotyczący lotów najważniejszych osób w państwie obejmie m.in. zasady organizacji i zabezpieczenia lotów oraz określi, kto może przebywać na pokładzie samolotu.

  Projekt ustawy dotyczącej lotów VIP-ów
 • 8.8.2019

  Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe

  Minister Infrastruktury skierował do rozpatrzenia przez komisję prawniczą RM projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia (...)

  Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe
 • 7.8.2019

  Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów (...)

  Zmiany w Kodeksie wyborczym
 • 4.8.2019

  Czasowa rejestracja pojazdów

  11 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające nową formę czasowej rejestracji pojazdów - profesjonalną rejestrację pojazdów. Wraz (...)

  Czasowa rejestracja pojazdów
 • 4.8.2019

  Prostsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

  Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy (...)

  Prostsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

1

...

3

4

5

6

7

...

38