Informacje dotyczące prawa administracyjnego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 16.2.2020

  Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

  Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających (...)

 • 16.2.2020

  Założenia nowelizacji Konstytucji dla Nauki

  Celem projektowanej nowelizacji Konstytucji dla Nauki jest zagwarantowanie wszystkim członkom wspólnoty uczelni oraz pracownikom systemu szkolnictwa wyższego i nauki przynależnych im wolności (...)

 • 14.2.2020

  Milion danych kontaktowych w RDK

  Milion wpisów w 45 dni, czyli ponad 22 tysiące dziennie. Polacy chcą korzystać z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

 • 12.2.2020

  Od wykluczenia do aktywizacji

  Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji” „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata (...)

 • 6.2.2020

  Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

  Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie (...)

 • 3.2.2020

  Ruszyła kwalifikacja wojskowa

  W poniedziałek (3 lutego) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia br. Obejmie ponad 220 tysięcy mężczyzn oraz niemal 4 tysiące kobiet. Kogo obejmie kwalifikacja (...)

 • 28.1.2020

  Za wykroczenie zapłaci właściciel pojazdu...

  Właściwy organ państwa wykonującego nie może odmówić uznania i wykonania kary pieniężnej w związku z wykroczeniem drogowym, nałożonej na osobę, na której nazwisko jest zarejestrowany (...)

 • 23.1.2020

  Generalny Pomiar Ruchu 2020

  23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane (...)

 • 22.1.2020

  Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium (...)

 • 22.1.2020

  Treści z zakresu ekologii dla uczniów

  Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. MEN włącza zagadnienia klimatyczne do działań realizowanych w polskich (...)

 • 22.1.2020

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

  Wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób (...)

 • 19.1.2020

  Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

  Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. 

 • 17.1.2020

  Więcej fotoradarów i nie tylko...

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To (...)

 • 15.1.2020

  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - konkurs trwa

  Rząd ogłosł konkurs ofert do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja na rok 2020. Do wzięcia jest aż 40 mln zł. Wysokość dotacji, o którą (...)

 • 13.1.2020

  „Mój Prąd” - nabór wniosków

  Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW. Nowością (...)

 • 8.1.2020

  Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

  W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, (...)

 • 31.12.2019

  Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami

  W dniach 20 i 27 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

 • 30.12.2019

  Pilotaż centrów usług społecznych

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum (...)

 • 19.12.2019

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać - za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek - takie (...)

 • 17.12.2019

  Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

  Poznaj wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV obowiązujące w 2020 roku.

 • 11.12.2019

  Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

  Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt (...)

 • 8.12.2019

  Co nowego w transporcie kolejowym i autobusowym?

  Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Z kolei Rada Ministrów przyjęła uchwałę (...)

 • 29.11.2019

  Nowa edycja programu „Senior +”

  Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego (...)

 • 28.11.2019

  „SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

  Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali (...)

 • 27.11.2019

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmieniony

  Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest (...)

 • 25.11.2019

  Nowe przepisy w sprawie kontroli ruchu drogowego

  7 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 • 25.11.2019

  Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

  Wieś Teodorów Wielki w powiecie radomszczańskim zmieni nazwę na Teodorów Duży. Jeziorki w powiecie brodnickim przyjmą nazwę Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie pajęczańskim (...)

 • 24.11.2019

  Przedświąteczny boom na rynku pocztowo-kurierskim

  Pomiędzy  Black Friday - czyli ostatnim piątkiem listopada – a Świętami Bożego Narodzenia trwa najgorętszy w roku okres na rynku pocztowo-kurierskim. Aby nasze przesyłki dotarły na czas, (...)

 • 23.11.2019

  Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

  Kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne lub inne osoby uprawnione do szkoły lub przedszkola określa (...)

 • 23.11.2019

  Zmiana ustawy o sporcie

  Dzięki nowelizacji ustawy o sporcie łatwiejsze stanie się uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zmiany są odpowiedzią na postulaty organizacji sportowych i dotyczyć będą takich (...)

 • 20.11.2019

  Państwa UE muszą utrzymywać agresywnych imigrantów

  TSUE wyjaśnił, iż wnioskodawca ubiegający się o ochronę międzynarodową winny poważnego naruszenia reguł obowiązujących w ośrodku dla cudzoziemców, do którego został przyjęty, (...)

 • 6.11.2019

  Będzie dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych pojazdów

  Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy tym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie (...)

 • 5.11.2019

  Pismo do urzędu można nadać także w UE

  Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE jest niezgodny z prawem (...)

 • 1.11.2019

  Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

  Minister Energii udzielił odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z dnia 12 września 2019 r. (nr K8INT33699) w sprawie rekompensat za utracony deputat węglowy.

 • 31.10.2019

  Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników

  Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydruk podręcznika wraz z jego cyfrowym odzwierciedleniem zamieszczonym (...)

 • 24.10.2019

  Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK

  Prezydent zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Wątpliwości (...)

 • 23.10.2019

  Zmiany w kontroli ruchu drogowego

  Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Regulacje, które (...)

 • 17.10.2019

  Inicjatywa dla różnorodności w Europie

  Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji w sprawie rejestracji propozycji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in (...)

 • 15.10.2019

  Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą bezpłatnie udostępnić lokalizację dzwoniącego na nr 112

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne powinny udostępniać nieodpłatnie organowi zajmującemu się połączeniami alarmowymi z numerem 112 informacje (...)

 • 14.10.2019

  Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019

  PKW podała zbiorcze wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP. Kto zostanie posłem lub senatorem?

1

2

3

4

5

...

35

NA SKÓTY