Prawo administracyjne - Zmiany w prawie

Bezpieczniej w taksówkach zamawianych na aplikacje

22.9.2023

Dokładna weryfikacja tożsamości potencjalnych kierowców, ich uprawnień do kierowania pojazdem oraz niekaralności to tylko niektóre nowe obowiązki firm oferujących przejazdy zamawiane przez aplikacje.

Bez nalepek w strefach czystego transportu

16.9.2023

Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które umożliwią prowadzenie stref czystego transportu w Polsce w oparciu o system CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierujących) – m.in. o dane dotyczące normy Euro. W gminach, które wybiorą nowoczesne, cyfrowe rozwiązania (...)

Program Sportowe Talenty od 1 września ruszył w szkołach całej Polski

6.9.2023

Z początkiem roku szkolnego 2023/24 ruszył program Sportowe Talenty, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do podstawy programowej zostają wprowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz (...)

Prosument lokatorski z podpisem Prezydenta

31.8.2023

Promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta. Dzięki nowym przepisom wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły zarabiać (...)

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Nowe usługi społeczne

26.8.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza do systemu pomocy społecznej nowe usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich oraz pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej w (...)

Odmowa nadania biegu obywatelskiemu projektowi ustawy

23.8.2023

10 sierpnia Sąd Najwyższy oddalił skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Uczciwa Polska oraz o zmianie niektórych innych ustaw na postanowienie Marszałka Sejmu RP o odmowie nadania biegu projektowi ustawy przygotowanemu przez ten Komitet.

StopFakeNews: rejestracja mikroinstalacji prosumenckich

23.8.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są NIEPRAWDZIWE. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.

Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy

23.7.2023

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie przybliżające założenia systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Jego celem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy (...)

Wyższe limity zużycia energii elektrycznej...

17.7.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. (...)

Poziom bezpieczeństwa Profilu Zaufanego podniesiony

12.7.2023

Z Profilu Zaufanego korzysta już ponad 16 mln Polaków. Dodatkowe zabezpieczenia dadzą pewność, że nikt niepowołany nie ma dostępu do naszych danych. Dzięki najnowszej aktualizacji dwustopniowe uwierzytelnianie przy logowaniu do Profilu Zaufanego stało się standardem. Nie musimy robić (...)

Marsz Powstania Warszawskiego zgromadzeniem cyklicznym

8.7.2023

Uchylenie zaskarżonych orzeczeń sądów powszechnych przywróciło moc obowiązującą decyzji Wojewody Mazowieckiego z 19 lipca 2022 r., nr WSO I.6110.1.1.2022, o nadaniu statusu zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego. Prawo nie przewiduje bowiem możliwości zaskarżenia (...)

Odwołanie zagrożenia epidemią

4.7.2023

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca br.

e-Doręczenia

26.6.2023

Minister cyfryzacji wydał komunikat, zgodnie z którym do 10 grudnia br. podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych (...)

Ostrzejsze przepisy przeciwko pijanym kierowcom...

5.6.2023

W związku z powtarzającymi się sytuacjami unikania tymczasowego aresztowania przez sprawców przestępstw Minister Sprawiedliwości zapowiedział zmiany w przepisach, które wyeliminują możliwość unikania aresztu poprzez powoływanie się na stan zdrowia. Minister Zbigniew Ziobro (...)

Polskie środki wobec Białorusi

30.5.2023

29 maja br. minister Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na mocy rozporządzenia zostanie zawieszony towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych z (...)

Laptopy dla czwartoklasistów i nauczycieli

29.5.2023

Rząd wdraża kolejne rozwiązania, których celem jest wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii wykorzystywanych w procesie edukacji. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie (...)

Sejm przyjął zmiany na drogach...

28.5.2023

Sejm przegłosował 26 maja 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalnego (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika