Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

Pytanie:

Czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną w dalszym ciągu można rozliczać się na zasadach ogólnych tj. książką przychodów i rozchodów zakładając, że nie zostanie przekroczony odpowiedni limit obrotów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka jawna zgodnie z art. 22 ksh jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zaliczenie tej spółki do kategorii spółek handlowych ma swoje konsekwencje co do sposobu prowadzenia księgowości. Zgodnie bowiem z art. 2.1. pkt.2 ustawy o rachunkowości (Dz..U. nr.121 poz.391 z 1994r.) przepisy tego aktu stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek prawa handlowego. Spółka jawna zalicza się do tej kategorii co oznacza konieczność stosowania wobec niej przepisów tej ustawy. Tym samym wymagane jest prowadzenie księgowości w sposób określony w tym akcie (tzw. pełna księgowość), o ile zostanie przekroczona kwota 800 tys. Euro przychodu, uzyskanego przez spółkę w poprzednim roku obrotowym. Jeśli próg ten nie zostanie przekroczony spółka jawna (i inne, wymienione w tym przepisie), może prowadzić książkę przychodów. Dla przeliczenia równowartości 800 tys. Euro w złotych polskich, należy przyjąć średni kurs NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY