e-prawnik.pl Porady prawne

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

5.1.2012

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ma formę uchwały rady gminy i jest aktem prawa miejscowego. Konsekwencją faktu, iż MPZP jest aktem prawa miejscowego jest to, stanowi on źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły– art. 87 ust. 2 Konstytucji RP. A zatem jest to akt prawny o szczególnej randze i szczególnym charakterze.
MPZP ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. A zatem MPZP jest takim aktem prawa miejscowego, wydawanym z upoważnienia ustawowego, który wpływa na granice prawa własności w rozumieniu art. 140 k.c.: W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ