e-prawnik.pl Porady prawne

Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

Pytanie:

Mam pytanie takie pytanie: Czy istnieje możliwość uzyskania alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu? W raz z moim mężem mamy dwójkę dzieci, niestety mój mąż popadł w nałóg hazardowy. Większość pieniędzy jekie zarobi przepuszcza na grach hazardowych. Nie chcę na razie z nim brać rozwodu, chcę żeby zaczął w końcu opiekować się swoimi dziećmi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

3.8.2015

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. nr 9 poz. 59 ze zm., dalej k.r.o.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Kluczowa w sprawie jest treść art. 28 k.r.o., zgodnie z którym:

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. 

§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. 

Jeżeli jedno z małżonków nie spełnia świadczeń na rzecz zaspokajania potrzeb rodziny, do których jest zobowiązany na podstawie art. 27 k.r.o., sąd może nakazać, aby wynagrodzenie lub inne należności przypadające jednemu małżonkowi, były wypłacane w całości lub części do rąk drugiego małżonka. Małżonkowie muszą jednak pozostawać we wspólnym pożyciu i art. 28 k.r.o. nie znajduje zastosowania, jeżeli małżonkowie pozostają w rozłączeniu (separacji faktycznej). Wspólne pożycie występować musi do chwili orzekania nakazu, a ustanie wspólnego pożycia w toku postępowania sądowego uniemożliwia wydanie omawianego nakazu. Prawa i obowiązki związane z tym nakazem mają charakter alimentacyjny, ponieważ służy on zaspokajaniu potrzeb rodziny i w tej mierze nakaz zart. 28 k.r.o. związany jest także z art. 27 k.r.o. Wydanie nakazu z art. 28 k.r.o. jest więc szczególnym, bezegzekucyjnym trybem uzyskania środków na zaspokojenie potrzeb rodziny. W konkluzji w opisanym przez Panią przypadku nie można zastosować powyższej regulacji ze względu na faktyczną separację małżonków.

Powyższe nie wyklucza jednak powództwa o charakterze alimentacyjnym w oparciu o regulację art. 27 k.r.o., zgodnie z którym:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na powyższej podstawie w trakcie trwania małżeństwa można dochodzić przed sądem przyczynienia się przez małżonka, który się od tego uchyla, do zaspokajania potrzeb rodziny, np. poprzez wpłacanie określonej sumy pieniędzy na rzecz drugiego małżonka. Nie jest to roszczenie alimentacyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż takie nie jest możliwe między małżonkami. Przesłanki są jednak identyczne jak w przypadku alimentów – zakres przyczynia się do zaspokajania potrze rodziny uzależniony jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

dorota

8.8.2015 21:17:18

Re: Płacenie alimentów na dzieci pomimo braku rozwodu.

mój mąż pracuje za granicą w holandi zarabia ok 8 tys do domu wraca co 6 tyg a pieniądze chowa zadko kiedy placi rachunki przez co rosna długi ja nie pracuje bo mamy 2 dzieci w wieku 6 i 9 lat .poszłabym do pracy ale nie stac mnie na opiekunke a dziadkowie nie chca ich pilnowac .do tego maz twierdzi ze jestem darmozjadem on wydaje pieniadze na co chce a ja o kazda złotówke mósze prosic a jak wydam za dózo to jest awantura .prosze o porade czy mam jakies szanse o uzyskanie w sadzie alimentów na siebie i dzieci jesli nie mamy rozwodu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ