Samodzielne wniesienie pozwu

Pytanie:

Ustalono, iż rozpatrzenie sprawy należy do właściwości Sadu Okręgowego. Jak prawidłowo zaadresować pozew? Pełnomocnik wykonywał szereg czynności w sprawie przed wniesieniem pozwu. Czy może go wnieść sam powód-wierzyciel bez dodatkowego podpisu na pozwie pełnomocnika? Pełnomocnik nie został wyłączony, ale powód sam chce wnieść pozew.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do rozpatrywania spraw gospodarczych powołane są sądy gospodarcze przy sądach rejonowych i okręgowych, które rozpoznają sprawy w również w postępowaniach odrębnych (np. w postępowaniu nakazowym). Pozew w sprawie gospodarczej kierowanej do postępowania odrębnego nakazowego powinien zostać zaadresowany na Sąd Okręgowy w X, Sąd Gospodarczy. Zalecane jest również podanie numeru wydziału, pod którym w sądzie okręgowym występuje Sąd Gospodarczy. Nie ma całkowicie żadnych przeszkód, aby pozew w sprawie wniósł wierzyciel, a nie umocowany przez niego pełnomocnik. Pełnomocnik działa jedynie w imieniu wierzyciela, w jego zastępstwie, i nie ma konieczności, aby pozew został dodatkowo podpisany przez pełnomocnika. Osobiste złożenie pozwu nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w toku procesu czynności procesowych dokonywał pełnomocnik. Jeżeli wraz z pozwem nie zostało złożone pełnomocnictwo, pełnomocnik przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony podpis.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)