Samodzielne wniesienie pozwu

Pytanie:

Ustalono, iż rozpatrzenie sprawy należy do właściwości Sadu Okręgowego. Jak prawidłowo zaadresować pozew? Pełnomocnik wykonywał szereg czynności w sprawie przed wniesieniem pozwu. Czy może go wnieść sam powód-wierzyciel bez dodatkowego podpisu na pozwie pełnomocnika? Pełnomocnik nie został wyłączony, ale powód sam chce wnieść pozew.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do rozpatrywania spraw gospodarczych powołane są sądy gospodarcze przy sądach rejonowych i okręgowych, które rozpoznają sprawy w również w postępowaniach odrębnych (np. w postępowaniu nakazowym). Pozew w sprawie gospodarczej kierowanej do postępowania odrębnego nakazowego powinien zostać zaadresowany na Sąd Okręgowy w X, Sąd Gospodarczy. Zalecane jest również podanie numeru wydziału, pod którym w sądzie okręgowym występuje Sąd Gospodarczy. Nie ma całkowicie żadnych przeszkód, aby pozew w sprawie wniósł wierzyciel, a nie umocowany przez niego pełnomocnik. Pełnomocnik działa jedynie w imieniu wierzyciela, w jego zastępstwie, i nie ma konieczności, aby pozew został dodatkowo podpisany przez pełnomocnika. Osobiste złożenie pozwu nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w toku procesu czynności procesowych dokonywał pełnomocnik. Jeżeli wraz z pozwem nie zostało złożone pełnomocnictwo, pełnomocnik przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony podpis.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

NA SKÓTY