Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Pół roku temu rozwiodłem się z żoną. Dwoje naszych małoletnich dzieci (3 i 7 lat) zostało z żoną. Była żona wyprowadziła się wraz z dziećmi do innego miasta. Od jakiegoś czasu żona zaczęła wyjeżdżać gdzieś np. na 4 dni i zostawiać dzieci pod opieką swojej 12 - letniej siostry albo wychodzić do nocnych klubów, zostawiając je same w domu. Kiedy jej nie ma w domu, starsze dziecko nie chodzi do szkoły. Zdarzyło się, że takie sytuacje zastałem osobiście, będąc w odwiedzinach u dzieci, bądź informowała mnie o takim fakcie telefonicznie sąsiadka żony. Mówiąc szczerze martwię się, że ona nie opiekuje się nimi w sposób prawidłowy, a rozmowy z nią na ten temat nie prowadzą do niczego pozytywnego. Czy w sytuacji, gdy była żona nie sprawuje należytej opieki nad dziećmi, mógłbym o coś wnioskować do sądu np. o nadzór kuratora?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, w której dobro dzieci jest zagrożone, wobec nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia na podstawie art. 109 § 1 kro. Jednym z rodzajów zarządzeń jest poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Postępowanie może być wszczęte na wniosek jednego z rodziców o ograniczenie władzy rodzicielskiej, który należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dzieci (art. 569 § 1 kpc). Gdy wnioskodawcą jest jedno z rodziców, drugie jest uczestnikiem tego postępowania, zaś dzieci nie będą uczestnikami w rozumieniu art. 510 kpc, sprawa bowiem dotyczy sfery uprawnień rodziców. Poza tym uczestnikiem może być prokurator. Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Więcej na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej znajduje się w artykule Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Wzór wniosku - Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY