Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,

2) przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

3) określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,

4) kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy). Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Istotną kwestią w niniejszej sprawie jest fakt, iż do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do tego aktu prawnego. Oznacza to, iż wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu k.p.a., a ma on niestety jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY