e-prawnik.pl Porady prawne

Założenie działalności gospodarczej – sklepik

Pytanie:

Chciałbym się dowiedzieć od czego mam zacząć, aby otworzyć jakiś mały sklepik spożywczy, gdzie mam to załatwiać? Czy chcąc być współwłaścicielem sklepiku muszę mieć działalność gospodarczą, czy wystarczy jak jedna osoba będzie ją miała, czyli inny współwłaściciel?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Założenie działalności gospodarczej – sklepik

4.11.2009

Polskie prawo nie przewiduje specjalnych obostrzeń do założenia takiej działalności. W tym celu należy zastosować ogólne reguły obowiązujące przy otwieraniu działalności gospodarczej. Oznacza to, iż konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przepis taki obowiązuje jeszcze do dnia 31 grudnia 2003 r. Po tej dacie osoba będzie musiała uzyskać wpis do rejestru sądowego. Kolejny obowiązek to zgłoszenie do rejestru podmiotów gospodarczych (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Powinno ono zostać dokonane w terminie do 14 dni od daty powstania podmiotu, który będzie prowadził działalność. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie statystycznym województwa, w którym mieści się siedziba przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania). Należy do niego dołączyć odpis zaświadczenia o powstaniu tej jednostki (wyciąg z właściwego rejestru) lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej. Do zgłoszenia są zobowiązane także te podmioty, których działalność gospodarcza nie podlega wpisowi do ewidencji. Rejestr jest prowadzony dla celów statystycznych i przedsiębiorstwa mają obowiązek udzielania pewnych informacji dotyczących ich funkcjonowania, posługując się właśnie numerem REGON. Należy także złożyć wniosek o nadanie numeru NIP przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT lub akcyzowym albo przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej (w przypadku podatku dochodowego). Składa się go w urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy. Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności ( jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący). Zgłoszenie rozpoczęcie działalności do urzędu skarbowego, ma na celu uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), którym osoba prowadząca działalność będzie się posługiwać przy wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nadanie tego numeru danej osobie następuje tylko raz, bez względu na to ile i jakie podatki będzie ona płacić. Rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek zgłoszenia do ZUS: -osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - płatnika składek na te ubezpieczenia Pamiętać przy tym należy, iż obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jego pośrednictwem dotyczy: - przedsiębiorców, których miesięczne rozliczenia z jedną firmą osiągną 10.000 EURO (ok. 40.000 zł) - wówczas rozliczenia z tą firmą w następnym miesiącu, już po przekroczeniu kwoty 1.000 EURO (ok.4.000 zł) także muszą być realizowane przez bank; - przedsiębiorców, których obrót z innymi firmami przekracza 3.000 EURO (ok. 12.000 zł); - niezależnie zaś od wartości realizowanych transakcji, obrót bezgotówkowy za pośrednictwem banków obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe oraz tych, którzy działają w formie spółek prawa handlowego. Nie muszą natomiast dokonywać rozliczeń za pośrednictwem banków ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu lub karty podatkowej, albo którzy notują zyski niższe niż 3.000 EURO. Chcąc być współwłaścicielem sklepiku nie jest potrzebne prowadzenie działalności gospodarczej osobiście ani przez innego współwłaściciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ