Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Pytanie:

"Do której grupy podatkowej należy zaliczyć konkubenta?"

Odpowiedź prawnika: Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1)   do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2)   do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3)   do grupy III - innych nabywców.

Analizując treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że osoby pozostające w konkubinacie należy zaliczyć do III grupy podatkowej.

Stanowisko takie potwierdza Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 6 marca 2006 r. 1438/RM/436/art.14a/443/21/2005/68/2006/HM: 

"Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, do grupy III - innych nabywców, zatem konkubinat zaliczany jest do III grupy podatkowej."

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika