Akcyza na biodiesel

Pytanie:

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akcyza na biodiesel

Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN” (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Podstawowa stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu (art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, obniżać stawki akcyzy oraz różnicować je w zależności od rodzaju wyrobu.

Porady prawne

Dla takiego biodiesla sprzedawanego w kraju stawka akcyzy wynosi 1 882 zł/1 000 l (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 4 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne