Brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

Pytanie:

Od których decyzji administracyjnych nie jest możliwe wniesienie odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego odwołanie nie przysługuje, jeśli:

1) upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji i odwołanie nie zostało wniesione, a termin nie został później przywrócony,

Porady prawne

2) decyzja została wydana w drugiej instancji, (zgodnie z art. 15 k.p.a. postępowanie jest dwuinstancyjne, a zatem od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji,

3) decyzja została wydana w postępowaniu jednoinstancyjnym (jednoinstancyjność postępowania jako wyjątek od zasady ogólnej dwuinstancyjności wprowadzają art. 127 § 3 k.p.a. oraz przepisy ustawowe).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne