Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Pytanie:

Spółka przed wejściem w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej tj. od roku 1997 prowadziła na podstawie postanowienia sądu (wpis do RHB i KRS) działalność w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z zakwaterowaniem tzw. domy opieki. W 28 VIII 2008 spółka wystąpiła dodatkowo do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie takiego zezwolenia na prowadzenie w/w działalności. W dniu 15 IX otrzymała pismo od urzędu potwierdzające o wszczęcie procedury uzyskania takiego zezwolenia. Dodatkowo w dniu 22 IX spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia przez spółkę w/w działalności bez zezwolenia, które zagrożone jest karą pieniężną. Urząd wszczął postępowanie o ukaranie uważając, że spółka może rozpocząć w/w działalność po uzyskaniu zezwolenia na podstawie złożonego wniosku, natomiast nie bierze pod uwagę faktu że spółka prowadziła tą działalność jeszcze przed wejściem w życie zapisów ustawy. W związku z tym wydaje nam się, że spółka ma prawo kontynuować w/w działalność do czasu rozpatrzenia wniosku złożonego przez spółkę. Czy urząd może wszcząć procedurę administracyjną o ukaranie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez spółkę, który nie został jeszcze rozpatrzony, przy założeniu specyfiki sprawy opisanej w opisie?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Zgodnie z art. 161 ustawy o pomocy społecznej podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 67 i 68, są obowiązane dostosować do tych wymagań placówki w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r., a w związku z tym mieli Państwo obowiązek dostosować się do jej przepisów najpóźniej do dnia 1 maja 2005 r.

Porady prawne

Jak więc wynika z powyższego wojewoda ma prawo wszcząć postępowania administracyjne w sprawie ukarania Państwa za niedostosowanie się do przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne