Czas trwania postępowania upadłościowego

Pytanie:

Złożyłem wniosek o upadłość firmy w dniu 28 sierpnia 2003 r. ale sąd wyznaczył datę dopiero 9 października mimo, że wszystkie dokumenty niezbędne do wniosku były złożone. Nie było żadnych braków formalnych. Z tego powodu sprawa się toczy wg nowej ustawy. Czy nie ma tutaj żadnych błędów ze strony sądu, ponieważ sąd miał obowiązek zająć się sprawą w ciągu jednego miesiąca?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas trwania postępowania upadłościowego

13.10.2003

Wydaje się, iż nie mamy tu do czynienia z żadnymi nieprawidłowościami, gdyż zgodnie z treścią art. 537 ustawy prawo upadłośćiowe i naprawcze (nowa regulacja) w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, lecz jeszcze nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości prowadzi się według przepisów ustawy. Z treści tego przepisu wynika, że prawidłowym jest prowadzenie postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, mimo, że sam wniosek o upadłość został złożony już 28 sierpnia, czyli podczas obowiązywania poprzedniej regulacji z tego zakresu. Faktycznie w poprzedniej regulacji (Rozporządzeniu Prezydenta z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe) art. 10 stanowił, iż sąd rozstrzyga wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie miesiąca od stwierdzenia, że spełnia odpowiednie warunki. Proszę jednak pamiętać, że termin jednego miesiąca jest terminem instrukcyjnym, co oznacza, iż jest to tylko wskazówka ustawodawcy, a nie nakaz.

Potrzebujesz porady prawnej?