Definicja zarachowania kosztów

Pytanie:

W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie kosztów? Czy np. czynność techniczna, polegająca na sporządzeniu listy wynagrodzeń pracowników za dany miesiąc, będąca konsekwencją wpisania do indywidualnych kart przychodów pracowników ich wynagrodzeń, mieści się w pojęciu, zarachowanie kosztu?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja zarachowania kosztów

Art. 22 ust. 5 updof reguluje tzw. memoriałową zasadę rozliczania kosztów. Z jego przepisów wynika, że koszty uzyskania przychodów zaliczane są do tego roku podatkowego, którego przychodów dotyczą.

Jednocześnie przepis ten odwołuje się do pojęcia zarachowania kosztów. Przez koszty uzyskania, które zostały zarachowane należy rozumieć te koszty, których wysokość była znana podatnikowi do momentu zamknięcia ksiąg (nawet jeśli jeszcze ich nie poniósł), a w konsekwencji, które były możliwe do ujęcia w księgach rachunkowych podatnika (ewentualnie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jeżeli podatnik zdecyduje się rozliczać koszty memoriałowo - por. art. 22 ust. 6 ustawy). Samej tylko czynności sporządzenia listy wynagrodzeń nie można uznać za zarachowanie kosztu, konieczne jest uwzględnienie tych wynagrodzeń w księgach rachunkowych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż rok 2004 jest ostatnim rokiem, w którym zarachowane, lecz niewypłacone wynagrodzenia mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to konsekwencją nowego brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (aczkolwiek zauważyć należy, że nie jest wykluczone zakwestionowanie tego przepisu przez Trybunał Konstytucyjny).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda