Dochodzenie roszczeń z umowy pożyczki

Pytanie:

Udzieliłam pożyczki z terminem zwrotu 17 kwietnia 2001 r. Czy mogę skutecznie - w kontekście przepisów o przedawnieniu - dochodzić roszczeń na drodze sądowej? Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki, które przepisy regulują omawiana materię?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń z umowy pożyczki

Umowa pożyczki uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 720 - 724 k.c.). Przepisy dotyczące umowy pożyczki nie zawierają przepisów szczególnych co od terminu przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki, toteż mają tu zastosowanie zasady ogólne, zgodnie z którymi termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne