Dokument potwierdzający własność pojazdu

Pytanie:

"Jaki dokument będzie potwierdzał własność pojazdu?"

Odpowiedź prawnika: Dokument potwierdzający własność pojazdu

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1) umowa sprzedaży;
2) umowa zamiany;
3) umowa darowizny;
4) umowa o dożywocie;
5) faktura VAT;
6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ( np. stwierdzenie nabycia spadku ).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika