Doraźne zbiory danych

Pytanie:

Czy imprezy sportowe, konkursy, zawody można zaliczyć do przetwarzania danych w zbiorach doraźnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doraźne zbiory danych

W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych albo szkoleniowych, albo w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5, czyli przepisy o zabezpieczeniu danych. Przy ocenie, czy dany zbiór jest doraźny uwzględnia się nie tylko czas, na jaki zbiór jest tworzony, lecz także cel jego utworzenia. Jednakże jednoznacznie stwierdzenie, czy dany zbiór jest zbiorem doraźnym, uzależnione jest od konkretnej sytuacji faktycznej. Podstawowa kwestią pozostaje bowiem stwierdzenie, czy dane tworzące określoną strukturę służą realizacji zasadniczego, głównego celu przetwarzania, czy też służą celowi, który jedynie towarzyszy działalności administratora danych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne