Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Pytanie:

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Na mocy art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zgodnie z art. 2a ust. 2 u.d.p. drogi gminne stanowią własność właściwego miejscowo samorządu gminy. Z kolei art. 19 ust. 2 u.d.p. Stanowi, że zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne