Egzekucja a alimenty płacone terminowo

Pytanie:

"Od 5 miesięcy płacę terminowo (za pośrednictwem poczty) żonie alimenty na syna, ostatnio dostałem od komornika wezwanie do zapłaty zaległych alimentów (na które mam potwierdzenie, że są zapłacone) oraz informację, że bieżące alimenty będą ściągane z wynagrodzenia co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla mnie. Pismo od komornika zostało przysłane również do firmy, w której pracuję. Czy żona ma prawo egzekwować alimenty przez komornika kiedy płacę terminowo i nie zalegam z żadną wpłatą? Czy mogę w takiej sytuacji złożyć skargę do Sądu na czynność komornika?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja a alimenty płacone terminowo

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonywania obowiązku alimentacyjnego spełnia go w wysokości i terminie określonym w tytule wykonawczym, a wierzyciel jednak wszczyna postępowanie egzekucyjne, wówczas w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zajęciu wynagrodzenia należy złożyć skargę do sądu na w/w czynność podjętą przez komornika. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie wskazano, iż wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik wypełnia swe obowiązki, powinien ponieść koszty wywołane tym postępowaniem. Zachowanie wierzyciela w takiej sytuacji nie jest zachowaniem celowym, wobec faktu wykonywania obowiązków alimentacyjnych przez osobę do tego zobowiązaną. W skardze należy wskazać na fakt płacenia alimentów i dołączyć odpisy dowodów wpłaty świadczeń należnych wierzycielowi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika