Forma płatności składek ZUS

Pytanie:

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą musi opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS przelewem z własnego rachunku gospodarczego, czy może to zrobić w inny sposób, np. wpłatą na poczcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma płatności składek ZUS

Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Zasady tej nie stosuje się jedynie do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ja wynika z wyżej zacytowanego przepisu, osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma możliwości wyboru i musi opłacać składki w formie bezgotówkowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne