Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

Pytanie:

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty na dzieci które się uczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

Porada prawna 

Pozew o rozwód  W zasadzie w tym zakresie nie ma zbyt dużych formalnych wymogów co do załączników do pozwu. Z pewnością niezbędne będzie załączenie:  1. skróconego odpisu aktu małżeństwa,   2. skróconych odpisów aktów urodzenia synów,  3. odpisu pisma,  4. zaświadczenia o zarobkach (o tym dlaczego, poniżej). Pozew o alimenty  Kwestią bardziej skomplikowaną będzie natomiast zebranie załączników do pozwu o alimenty na dzieci. Z naszej praktyki wynika, iż koniecznym do pozwu o alimenty będzie załączenie:  1. skróconych odpisów aktów urodzenia synów,  2. zaświadczenia o Pani zarobkach i jeśli Pani posiada, zaświadczenia o zarobkach ojca dzieci, 3. dokumentów na mocy których będzie Pani w stanie wykazać wydatki na synów. Będą to: – wydatki na naukę dzieci [koszty związane z kształceniem, czesne za studia, wydatki na pomoce naukowe, książki dla studenta, składki szkolne, składki na wycieczki szkolne, wydatki na pomoce szkolne, wyprawkę, internet etc.],  – wydatki na utrzymanie dzieci [koszty najmu mieszkania, jeśli mieszkając z synami wynajmuje Pani mieszkanie, koszty utrzymania domu (media), koszty wyżywienia dzieci, wydatki na odzież, obuwie etc.],  – jeśli dzieci korzystają z dodatkowych form kształcenia i mają szczególne zainteresowania [koszty korepetycji, dodatkowych lekcji, także tych związanych ze szczególnymi zainteresowaniami dziećmi, lekcji języków obcych, wydatki na dodatkowe zajęcia sportowe, jeśli takie są (koszty wyjazdów, odzieży i obuwia sportowego), wydatki związane z realizacją szczególnych zainteresowań dzieci (przykładowo muzycznych  – zakup kosztownego instrumentu muzycznego), etc.],  – koszty leczenia dzieci [szczególnie jeśli dzieci wymagają leczenia specjalistycznego: koszty leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji, etc.] Potwierdzeniem powyższych wydatków powinny być rachunki, paragony, umowy, zaświadczenia – warto je gromadzić zanim wystąpi się z pozwem. W naszej praktyce spotkaliśmy się z poglądem sądu, iż paragony, jako dokumenty nie będące imiennymi, nie będą stanowiły dowodu w sprawie o alimenty. Większość sądów przyznaje jednak paragonom moc dowodów w postępowaniu. Na koniec warto jednak wspomnieć, iż w przypadku jeśli wystąpi Pani z pozwem rozwodowym, sąd będzie rozstrzygał nie tylko o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ale także i wyda rozstrzygnięcie co do alimentów na dzieci. Dlatego też, w takiej sytuacji, w/w załączniki będą składane do pozwu rozwodowego. Jeśliby wniosła Pani o alimenty w toku trwania postępowania rozwodowego – sąd nie będzie rozstrzygał w tym zakresie, jako że sprawa ta będzie rozstrzygana przez sąd rozwodowy. Taki sam skutek będzie miało wytoczenia powództwa rozwodowego w czasie, gdy sprawa o alimenty nie ulegnie jeszcze zakończeniu.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

polećcie adwokata w Toruniu

4.7.2021 przez: emma121

Okres ciąży a alimenty

11.11.2020 przez: Robi13

Adwokat pomorskie

30.4.2020 przez: marta.j