Jakie papiery muszę złożyć w sprawie o separację?

Pytanie:

Chce separacji z moim mężem. Jakie dokumenty powinnam zebrać?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jakie papiery muszę złożyć w sprawie o separację?

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach:

- ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r. nr101 - .t.);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. nr 788– j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tymw szczególności wyjaśnienie, jakich formalności należy dochować w celu wystąpienia oseparację.

Zgodnie z art. 61 (1) k.r.o.: „ § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkładpożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji jest dopuszczalne,jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albojeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżyciaspołecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzecseparację na podstawie zgodnego żądania małżonków.”

Istnieją dwie możliwości orzeczenia separacji. Pierwszą jest możliwość orzeczeniaseparacji w tzw. postępowaniu nieprocesowym na zgodny wniosek małżonków, którzy niemają wspólnych małoletnich dzieci. W takim przypadku sąd prowadzący postępowanieogranicza się jedynie do zbadania, czy rozkład pożycia ma cechy zupełności i czy orzeczenieseparacji nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a zatem postępowaniedowodowe ograniczy się jedynie do przesłuchania stron. Zasadniczo więc jeżeli wniosek jest składany przez oboje małżonków sprawa może być rozpozna właśnie w postępowaniunieprocesowym. W takim przypadku oprócz wniosku o orzeczenie separacji w dwóchegzemplarzach należy złożyć skrócony odpis małżeństwa w oryginale. Najczęściej sąd chcerównież by dołączyć zaświadczenia o zarobkach z okresu ostatnich 6 miesięcy.

Opłata sądowa w takim przypadku wynosi 100 zł.

Jeżeli orzeczenia separacji domaga się jeden z małżonków wówczas sprawarozpoznawana będzie w postępowaniu procesowym. Również należy złożyć pozew w dwóchegzemplarzach, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz zaświadczenie o zarobkach. Opłatawynosi 600 zł. Oprócz tego jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, do pozwu należydołączyć skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci. Jeżeli sporne jest roszczenie alimentacyjnewówczas konieczne może okazać się przedstawienie dokumentów obrazujących kosztuutrzymania małoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków.

Zarówno wniosek, jak i pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dlaostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z małżonkównadal tam mieszka. Jeżeli nie można na tej podstawie ustalić sądu właściwego, wówczaswniosek, lub pozew należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

utrudnianie kontaktow z corka

25.2.2019 przez: KochajacyOjciec1

Anglia Separacja Co z dzieckiem

20.3.2018 przez: -

SEPARACJA!

28.2.2018 przez: -