Karalność za wykroczenie

Pytanie:

"Straż Miejska chciała wręczyć mojemu synowi mandat za picie piwa w miejscu publicznym. Syn nie przyjął mandatu. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Grodzki. Czy w razie wyroku skazującego na grzywnę lub inną karę wyrok ten będzie widniał w kartotece karalności syna i czy wyroki za inne wyrocznia, np. złe parkowanie, albo prędkość tez wpisuje się do kartoteki? "

Odpowiedź prawnika: Karalność za wykroczenie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Zgodnie z przepisem powyższym, do Krajowego Rejestru Karnego wpisywane są skazania za wykroczenia wyłącznie te, za które orzeczono karę aresztu. Do Rejestru nie wpisuje się skazań za wykroczenia, za które orzeczono karę grzywny (mandatu) lub ograniczenia wolności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika