Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

Pytanie:

Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie nakazu z weksla wydanego w postępowaniu nakazowym po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz. Dłużnik nie złożył w sądzie żadnego pisma. Po 15 dniach zadzwoniłem do sądu i dowiedziałem się, że klauzula nie została jeszcze nadana (bo orzeczenie nie jest prawomocne), więc złożyłem również dodatkowe pismo z prośbą o \"przyspieszenie prac\" wskazując art. 492 par. 3 kpc jako podstawę wydania klauzuli. Minął miesiąc i nic. Czy we wniosku o nadanie tytułu wykonawczego w tej sytuacji konieczne jest składanie jakiegoś dodatkowego oświadczenia o tym, że dłużnik nie zapłacił lub czegokolwiek innego, czego brak uzasadnia taką zwłokę sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.12.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Wykonanie tytułu zabezpieczającego polega wyłącznie na wszczęciu postępowania egzekucyjnego co do wykonania zabezpieczenia. Nie uprawnia natomiast do egzekwowania świadczenia, chyba że nakaz zapłaty wydany został na podstawie weksla i czeku, tak jak to stanowi art. 492 § 3 kpc. Jeśli nakaz zapłaty dotyczy roszczenia z weksla, to jego natychmiastowa wykonalność oznacza zdatność nakazu zapłaty do wykonania w drodze egzekucji sądowej przed jego uprawomocnieniem się.

W samym wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci nakazu zapłaty nie zamieszcza się dodatkowych oświadczeń co do wykonania zobowiązania przez dłużnika itp. Należy jedynie dokładnie oznaczyć tytuł egzekucyjny i spełnić wymagania formalne dotyczące wniosku.

W przedstawionej sytuacji brak prawomocności nakazu zapłaty jest całkiem prawdopodobny – dłużnik mógł złożyć zarzuty w ostatnim dniu i tym samym do sądu jego pismo mogło po prostu jeszcze nie dotrzeć.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66