Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Pytanie:

Jaki jest Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Jeśli chodzi o koszty dokonania poświadczenia dziedziczenia, to maksymalna opłata (tzw. taksa) za samą czynność poświadczenia dziedziczenia wskazana jest w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

§10a.1.Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

Porady prawne

2.Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

3.Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

4.Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Do powyższej czynności należy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych, którego stawkę i wysokość obliczy i pobierze notariusz.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne