Następca prawny Prezydium PRN

Pytanie:

Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Następca prawny Prezydium PRN

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bowiem z biegiem lat poszczególne podmioty przejmowały zadania Prezydium PRN. Podmioty te przejmowały również odpowiedzialność za zobowiązania. W każdym razie Prezydium PRN reprezentowało interesy Skarbu Państwa. Wskazanie jako zobowiązanego Skarbu Państwa i podanie Prezydium PRN powinno spowodować, że np. w razie wniesienia pozwu, Sąd ma obowiązek ustalenia odpowiedniego statio fisci.

Należy wskazać również orzeczenie SN III ARN 3/94, które stanowi, że Gminy odpowiadają po dniu 27 maja 1990 r. za zobowiązania byłych rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, które pozostają w związku z przejętymi przez gminy zadaniami i kompetencjami, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.). Pozostałe, nie zaspokojone do dnia 27 maja 1990 r. zobowiązania Skarbu Państwa obciążają organy administracji rządowej.

Porady prawne

Za zlikwidowane Powiatowe Rady Narodowe zobowiązania przejęły Wojewódzkie Rady i terenowe organy stopnia podstawowego w zakresie przejętych zadań. W zakresie nie przejętych zobowiązań odpowiada Skarb Państwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Narodowa Strategia Onkologiczna w walce z rakiem

Narodowa Strategia Onkologiczna w walce z rakiem

Celem nowej stawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce. Prezydent (...)

Stypendia NAWA bez podatku

Stypendia NAWA bez podatku

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Instytucja ta ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju.  Narodowa Agencja (...)

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Stworzy ona ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie ona obejmować lata 2020-2030 i będzie programem wieloletnim. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii (...)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju.  Cel nowych przepisów: zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego (...)

Dokumenty rządowe przyjęte w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego br.

Dokumenty rządowe przyjęte w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego br.

Dokumenty rządowe przyjmowane przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów (...)

Polska nie radzi sobie z rasizmem i antysemityzmem?

Polska nie radzi sobie z rasizmem i antysemityzmem?

Rada Europy jest zaniepokojona utrzymującym się w naszym kraju dyskryminacyjnym i antysemickim podejściem w wielu strefach, m.in. w mediach, polityce i na stadionach.   Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji opublikowała czwarty raport o Polsce. W opracowaniu przyznano, że choć (...)

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Okres planowania modernizacji Sił Zbrojnych RP będzie wydłużony do 15 lat? W Sejmie jest opracowany przez Ministerstwo (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli  We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych (...)

Polscy żołnierze pojadą do Czadu

Polscy żołnierze pojadą do Czadu

Minister obrony powiedział, że jesienią 150 polskich żołnierzy pojedzie w ramach misji ONZ do Czadu. Zaznaczył jednak, że decyzji formalnej w tej sprawie jeszcze nie ma. Aleksander Szczygło wyjaśnił, że zgodnie z polskim prawem wniosek MON musi zatwierdzić najpierw Rada Ministrów, a następnie (...)

Kto i po co będzie mógł się ubiegać o Kartę Polaka?

Kto i po co będzie mógł się ubiegać o Kartę Polaka?

W celu realizacji postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym rząd przygotował projekt ustawy - Karta Polaka. Niedawno trafił on do Sejmu. Ma on spełnić zwłaszcza oczekiwania (...)

Narodowa Strategia Onkologiczna w walce z rakiem

Narodowa Strategia Onkologiczna w walce z rakiem

Celem nowej stawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce. Prezydent (...)

Stypendia NAWA bez podatku

Stypendia NAWA bez podatku

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Instytucja ta ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju.  Narodowa Agencja (...)

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Stworzy ona ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie ona obejmować lata 2020-2030 i będzie programem wieloletnim. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii (...)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju.  Cel nowych przepisów: zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego (...)

Dokumenty rządowe przyjęte w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego br.

Dokumenty rządowe przyjęte w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego br.

Dokumenty rządowe przyjmowane przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów (...)

Polska nie radzi sobie z rasizmem i antysemityzmem?

Polska nie radzi sobie z rasizmem i antysemityzmem?

Rada Europy jest zaniepokojona utrzymującym się w naszym kraju dyskryminacyjnym i antysemickim podejściem w wielu strefach, m.in. w mediach, polityce i na stadionach.   Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji opublikowała czwarty raport o Polsce. W opracowaniu przyznano, że choć (...)

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Okres planowania modernizacji Sił Zbrojnych RP będzie wydłużony do 15 lat? W Sejmie jest opracowany przez Ministerstwo (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli  We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych (...)

Polscy żołnierze pojadą do Czadu

Polscy żołnierze pojadą do Czadu

Minister obrony powiedział, że jesienią 150 polskich żołnierzy pojedzie w ramach misji ONZ do Czadu. Zaznaczył jednak, że decyzji formalnej w tej sprawie jeszcze nie ma. Aleksander Szczygło wyjaśnił, że zgodnie z polskim prawem wniosek MON musi zatwierdzić najpierw Rada Ministrów, a następnie (...)

Kto i po co będzie mógł się ubiegać o Kartę Polaka?

Kto i po co będzie mógł się ubiegać o Kartę Polaka?

W celu realizacji postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym rząd przygotował projekt ustawy - Karta Polaka. Niedawno trafił on do Sejmu. Ma on spełnić zwłaszcza oczekiwania (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja ma przede wszystkim na celu demokratyzację wyboru sędziów do KRS, co ma wzmocnić jej prestiż. Mają zmienić się zasady ich powoływania do (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze kryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje (...)

Jakie opłaty za wpis do korporacji prawniczych?

Jakie opłaty za wpis do korporacji prawniczych?

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej będzie w przyszłym tygodniu dyskutować o sprawie opłat za wpis do korporacji, po nowelizacji ustawy o adwokaturze. Prezes rady mec. Stanisław Rymar nie widzi konieczności zwiększenia opłaty. - Moim zdaniem nie ma potrzeby podnoszenia opłat, tym bardziej że (...)

Uchwała OIRP w Warszawie w sprawie egzaminów na aplikację radcowską

Uchwała OIRP w Warszawie w sprawie egzaminów na aplikację radcowską

  Uchwała Prezydium RadyOkręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawiez dnia 29 września 2008 r.w sprawie egzaminu konkursowego na aplikację radcowską Tegoroczny egzamin konkursowy na aplikację radcowską i adwokacką obnażył wady nowego, przyjętego w 2006 r., systemu naboru. Ambitny (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Wielka strata polskiej adwokatury

Wielka strata polskiej adwokatury

W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęła mec. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Śmierć poniósł również mec. Stanisław Mikke, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Palestra". Na pokładzie prezydenckiego samolotu Tu-154, który rozbił się w sobotę (...)

Bez podwyżek opłat za wpis na listę adwokatów

Bez podwyżek opłat za wpis na listę adwokatów

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchyliło ostatnie podwyżki opłat za wpis na listę adwokatów. W Łodzi i Poznaniu kandydat do adwokatury po zdanym egzaminie sędziowskim czy prokuratorskim za wpis na listę miał zapłacić nawet 10 tys. zł. W rozmowie z "Rz" prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (...)

Skreślenie radcy prawnego

Skreślenie radcy prawnego

Jak donosi „Rzeczpospolita”, skreślenie z listy radców prawnych oznacza także utratę uprawnień do wykonywania zawodu i posługiwania się tym tytułem zawodowym, tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok dotyczył skargi Roberta Ch. na decyzję ministra (...)

Aplikacje będą zreformowane

Aplikacje będą zreformowane

System kształcenia aplikantów musi zostać dopasowany do ogromnej liczby nowych kandydatów do zawodu. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkoleniowego uchwalony zostanie nowy regulamin oraz program aplikacji - donosi Rzeczpospolita. Wśród nowości pojawia się m.in. zajęcia (...)

Policjant - adwokat

Policjant - adwokat

Funkcjonariusz policji może być wpisany na listę adwokatów. Aby ubiegać się o wpis, nie musi się zwalniać ze służby. Dopiero po ostatecznym uzyskaniu wpisu, chcąc wykonywać zawód adwokata, ma się zrzec stanowiska w policji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił (...)

Łatwiej o wpis na listę radców prawnych

Łatwiej o wpis na listę radców prawnych

Osoby, które zdały jeden z egzaminów prawniczych, mogą uzyskać wpis na listę radców prawnych bez aplikacji radcowskiej. Muszą się jednak wykazać odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym. Tak wynika z trzech wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)

Jak ma wyglądać reklama adwokata?

Jak ma wyglądać reklama adwokata?

Raz na miesiąc adwokat może zamieścić w prasie ogłoszenie o swojej praktyce. Ale małe i nie na pierwszych stronach. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwaliło zasady zamieszczania przez adwokatów informacji prasowych związanych ze świadczoną przez nich pomocą prawną. (...)NRA zaleca (...)

Adwokat i jego reklama

Adwokat i jego reklama

Adwokaci będą mogli publikować w mediach ogłoszenia o swej działalności - zadecydowała Naczelna Rada Adwokacka, nowelizując kodeks etyczny.   (...)- Niedopuszczalna jest natarczywość, atakowanie informacją klientów, rozsyłanie ofert, np. e-maili, bez zaproszenia - wyjaśnił Andrzej (...)

Błąd w ustawie o adwokaturze?

Błąd w ustawie o adwokaturze?

W ostatniej nowelizacji prawa o adwokaturze ustawodawca nie ustrzegł się poważnego błędu. Chodzi o określenie środka prawnego i właściwego organu, do którego kieruje się ten środek w przypadku wydania ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę adwokatów. Nowy art. 68 ust. 7 prawa (...)

Staż w zastępstwie aplikacji

Staż w zastępstwie aplikacji

Korporacja adwokacka zapowiada, że przeprowadzi w tym roku nabór na aplikację, nawet jeśli nie będzie nowych przepisów regulujących zasady organizacji konkursów.   W tym tygodniu okaże się, czy Sejm je uchwali. - Adwokatura będzie gotowa do przeprowadzenia 1 września konkursów na aplikację (...)

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprezentował założenia swojego projektu nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Celem projektowanej (...)

Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Został on jednomyślnie zaakceptowany przez Radę Dialogu Społecznego, (...)

Pakiet antykryzysowy

Pakiet antykryzysowy

Rząd przyjął rekomendacje strony społecznej dla pakietu antykryzysowego- Rząd pozytywnie odniósł się do propozycji działań antykryzysowych uzgodnionych przez pracodawców i związki zawodowe. To ważny sygnał, który pokazuje, że w tych trudnych czasach możemy liczyć na konstruktywny i (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Witam. Planuję zakup domku na terenie pracowniczego ogródka działkowego (wymiarami spełnia warunki określone w ustawie, choć jest raczej całoroczny). Właściciel określa stan prawny - jako dzierżawa (...)

Wybór członków Rady Nadzorczej

Wybór członków Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. (...)

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Kto posiada kompetencję do podpisywania uchwał Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni - Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący i sekretarz), czy też Komisja wniosków i uchwał? Czy (...)

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Witam. Planuję zakup domku na terenie pracowniczego ogródka działkowego (wymiarami spełnia warunki określone w ustawie, choć jest raczej całoroczny). Właściciel określa stan prawny - jako dzierżawa (...)

Wybór członków Rady Nadzorczej

Wybór członków Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. (...)

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Kto posiada kompetencję do podpisywania uchwał Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni - Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący i sekretarz), czy też Komisja wniosków i uchwał? Czy (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

FORUM PRAWNE

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Utrata wartości handlowej pojazdu - MTU

Utrata wartości handlowej pojazdu - MTU Witam Jakiś miesiąc temu na parkingu gość ubezpieczony w MTU otwierając drzwi swojego samochodu uszkodził w moim samochodzie (skoda citigo z 2013r.) tylny (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Utrata wartości handlowej pojazdu - MTU

Utrata wartości handlowej pojazdu - MTU Witam Jakiś miesiąc temu na parkingu gość ubezpieczony w MTU otwierając drzwi swojego samochodu uszkodził w moim samochodzie (skoda citigo z 2013r.) tylny (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Porady prawne