Niewniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Pytanie:

Jaka jest konsekwencja niewniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak stanowi art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej w.t.p.a.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa m.in. w przypadku niedokonania opłaty w wysokości i w terminach, o których mowa w art. 111 w.t.p.a., a więc w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wyżej wskazanej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -