Obciążenie rodzica obowiązkiem almentacyjnym wobec dziecka

Pytanie:

"Do jakiego momentu rodzic jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Obciążenie rodzica obowiązkiem almentacyjnym wobec dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Powstaje on w momencie urodzenia się dziecka, a kończy w momencie, gdy dziecko usamodzielni się finansowo.

Zatem nawet w sytuacji, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, ale nie jest jeszcze w stanie podjąć pracy zarobkowej, rodzice powinni mu pomagać finansowo. Osoba, która jest zobowiązana do alimentów może kwoty te uiszczać dobrowolnie, jednakże w przypadku, gdy między rodzicami został orzeczony rozwód sąd w wyroku rozwodowym orzeka o kwocie alimentów i sposobie ich uiszczania. W takim przypadku osoba zobowiązana do płacenia alimentów powinna je uiszczać zgodnie z orzeczeniem sądu do daty w nim wskazane i w sposób w nim określony (np. na rachunek bankowy drugiego rodzica). W przypadku, gdy miejsce spełnienia świadczenia nie jest podane, świadczenie winno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika