Obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów szkoły

Pytanie:

Czy szkoła może wprowadzić obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek noszenia identyfikatorów przez uczniów szkoły

Konieczność noszenia identyfikatorów przez uczniów szkół nie jest regulowana na poziomie ustawowym. Wielu dyrektorów wprowadzając identyfikatory do szkół kierowało się przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa swoich uczniów. Identyfikatory miały wykluczyć z przestrzeni szkolnej osoby nieuczęszczające do placówki np. dilerów narkotykowych. Jednak nie przyniosło to w wielu przypadkach zamierzonych efektów. Trudno bowiem skłonić tylu młodych ludzi do noszenia identyfikatorów. Obowiązek zakładania przez uczniów wielu placówek oświatowych identyfikatorów z imionami i nazwiskami uczniów najczęściej wynika ze szkolnych regulaminów.
Nie ulega wątpliwości, że umieszczanie na identyfikatorów uczniów takich danych jak imię i nazwisko uczniów stanowi pewnego rodzaju wyłom od ustawowej zasady ochrony danych osobowych przysługujących jednostkom. Stanowi to szeroko rozumiane przetwarzanie tych danych, pod którym ustawodawca rozumie jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt. 2 uodo).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123