Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Pytanie:

Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania kredytu) będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 2(1) k.c. Czy każda zmiana stopy kredytu lombardowego NBP wymaga wysyłki do konsumenta informacji? Czy też dotyczy to tylko sytuacji, w której umowa i koszty pożyczki odwołują się do tej stopy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Przepis art. 36 komentowanej ustawy, ma na celu ochronę konsumenta w razie zmiany wysokości stopy oprocentowania kredytu. Umożliwia mu uzyskanie informacji o aktualnej wysokości stawki tego oprocentowania, tak aby wiedział, do jakich konkretnie płatności jest zobowiązany na podstawie umowy o kredyt konsumencki (tak Tomasz Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2012 LexisNexis). Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacjach, w których umowa o kredyt konsumencki odwołuje się do stawki odsetek maksymalnych albo stawka ta powoduje ograniczenie wysokości odsetek obliczanych zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli takiego odniesienia brak, stosujemy przepisy ogólne z art. 36 ustawy, w szczególności art. 36 ust. 1 i 2 komentowanej ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne