Odrzucenie opinii biegłego przez sąd

Pytanie:

Czy sędzia może odrzucić opinię biegłego lekarza sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie opinii biegłego przez sąd

Zgodnie z kpc w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Sąd oznaczy przy tym, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie. Sąd nie jest związany opinią biegłego i powinien ją ocenić na równi z innymi środkami dowodowymi w ramach swobodnej oceny dowodów. Bezkrytyczne przyjęcie opinii biegłego prowadziłoby bowiem do możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez biegłego, a nie przez sąd orzekający.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

KRD Intrum Justitia Zapytanie.

26.6.2018 przez: EMCEOP

Komornik-prosze o informacje.

22.5.2018 przez: -

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

26.1.2018 przez: Nicole2606