Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie:

Boję się, że Zakład Ubezpieczeń społecznych nałoży na mnie opłatę dodatkową za niezapłacenie składki na ubezpieczenie społeczne. Czy od takiej decyzji przysługuje odwołanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawodawca zapewnił płatnikom możliwość obrony przed zwiększeniem obciążenia finansowego. Od decyzji wymierzającej opłatę dodatkową przysługuje bowiem odwołanie do sądu, który przeprowadza kontrolę merytoryczną zasadności nałożenia opłaty dodatkowej. Odwołanie składa się w terminie miesiąca od otrzymania decyzji Zakładu do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych. W każdej decyzji Zakładu znajduje pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: