Odwołanie od odmownej decyzji Prezeza ZUS w sprawie renty w drodze wyjątku

Pytanie:

Czy od odmownej decyzji Prezesa ZUS w sprawie przyznania renty w drodze wyjątku przysługuje odwołanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od odmownej decyzji Prezeza ZUS w sprawie renty w drodze wyjątku

Powyższa decyzja ma charakter uznaniowy i nie przysługują od niej środki zaskarżenia do sądów powszechnych (art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Stronie przysługuje jednak prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne