Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Pytanie:

Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Nie, otrzymane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie wynika z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, b) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. W związku z tym, iż otrzymane przez Panią odszkodowanie nie zostało wyłączone spod zwolnienia, należy uznać, iż nie podlega ono opodatkowaniu. Jednocześnie podkreślić należy, iż przepisy nie różnicują prawa do zwolnienia w zależności od tego czy odszkodowanie wypłacane jest osobie ubezpieczonej czy osobie upoważnionej do pobrania odszkodowania (jak to ma miejsce w Pani przypadku).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: