Oświadczenie woli a przepisy Kodeksu cywilnego

Pytanie:

Kiedy oświadczenie woli złożone drugiej osobie jest skuteczne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie woli a przepisy Kodeksu cywilnego

Skuteczność złożenia oświadczenia woli należy rozpatrywać z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 61 kc oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. W sprawie składania oświadczeń woli ustawodawca opowiedział się za koncepcją doręczenia, a zatem właściwa jest chwila dojścia tego oświadczenia do wiadomości określonej osoby.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne