Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

Pytanie:

Co oznacza symbol R, którym oznaczane są działki w planie zagospodarowania przestrzennego gmin?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego gmin

Oznaczenie symbolem R oznacza tereny rolne przeznaczone na uprawy polowe, łąki, pastwiska, drogi dojazdu rolniczego, uprawy szkółkarskie, sady, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, pasy zieleni przeciwwietrznej. Dopuszczalną funkcją są stawy hodowlane, zbiorniki wodne, służące potrzebom rolnictwa, oczka wodne, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym maszty telefonii komórkowej, o ile zajmą teren o powierzchni nie wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

YouTube a prawa autorskie

Wczoraj 18:13:2 przez: krzysztof_156

Fałszywe wezwanie do zapłaty i wiele więcej

Wczoraj 15:9:37 przez: KtosTaki95