Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Pytanie:

Chciałbym dokonać wglądu do akt szkody (w firmie ubezpieczeniowej) w imieniu moje szefa. Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo i czy musi być w formie akt notarialnego czy nie? Proszę o podanie przepisów, które to regulują.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane dotyczące reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 104 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) Fundusz udostępnia zgromadzone dane, poszkodowanemu lub uprawnionemu (np. pełnomocnikowi) z prawem wglądu we własne akta szkodowe albo innemu podmiotowi, jeżeli mają oni interes prawny w uzyskaniu tych danych w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Pełnomocnictwo może być w formie pisemnej. Nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnictwo powinno być rodzajowe do dokonania czynności w zakresie likwidacji szkody. Może to być pełnomocnictwo dla dokonania określonej czynności - wglądu do akt. Nie jest wykluczone również pełnomocnictwo ogólne.

Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pełnomocnictwo notarialne

27.8.2019 przez: AnnaZych

zanieczyszczenie środowiska

7.8.2017 przez: sollys19xx1996

Doświadczenie z prawnikiem z Krakowa

23.3.2017 przez: karolpachel