PKWiU na znaczki pocztowe

Pytanie:

Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną na sprzedaż znaczków, jaki symbol PKWiU powinniśmy zastosować na wystawianych przez nas fakturach VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: PKWiU na znaczki pocztowe

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Zatem zwolniona od podatku jest sprzedaż znaczków pocztowych za cenę równą ich wartości nominalnej (tak też np.: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 25 maja 2004 r., sygn. US35/PP1/443-74/04/PN).

Zgodnie natomiast z § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy (tj. podstawową - 22%), dane określone w ust. 1 pkt 4 (tj. nazwa towaru lub usługi) obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Porady prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) nie wskazuje wprost dostawy znaczków pocztowych. Wskazuje się, co prawda, na znaczki w kontekście usług rozrywkowych pozostałych, usług poligraficznych i usługi w zakresie handlu detalicznego znaczkami i monetami (52.48.36), nie mniej jednak wydaje się, że najwłaściwsze będzie uznanie, że dostawa znaczków pocztowych nie jest ujęta w PKWiU i wskazanie na fakturze - zgodnie z rozporządzeniem - art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług jako podstawy zwolnienia z VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne