Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

Pytanie:

W jakich przypadkach orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie można podać do publicznej wiadomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

Kodeks wykroczeń stanowi:
Art. 31. § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób orzeka się wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.
§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właściwym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie może nastąpić na koszt ukaranego.
Jednak środki karne w sprawach o wykroczenia orzeka się tylko wówczas, gdy zostały przewidziane przez konkretny przepis. Jeśli chodzi o podanie wyroku do publicznej wiadomości, to możliwość orzeczenia tego środka karnego przewidują następujące przepisy:
a) art.
Porady prawne
70 kw – podejmowanie czynności grożącej niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, podejmowanie czynności zawodowych lub służbowych w stanie po użyciu alkoholu środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka
b) art. 74 kw – niszczenie znaków ostrzegających przez niebezpieczeństwem
Jeśli sąd stosuje środek karny w postaci podania orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, to decyduje również w jaki sposób publikacja ta powinna nastąpić.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne