POdmioty uprawnione do występowania z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP

Pytanie:

Jakie podmioty mogą wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: POdmioty uprawnione do występowania z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP

Z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego, wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich;

2) Krajowa Rada Sądownictwa;

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie ich działania);

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych (w zakresie ich działania);

5) kościoły i inne związki wyznaniowe (w zakresie ich działania)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: