Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pytanie:

Jaka jest podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 7 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RzeczypospolitejPolskiej po pozytywnej ocenie dowodów dołączonych do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty wojewoda wydaje postanowienie, w którym stwierdza spełnienie przesłanej ustawowych niezbędnych do nabycia prawa do rekompensaty. Jednocześnie w tym samym postanowieniu wnioskodawca jest wzywany m.in. do dołączenia operatów szacunkowych nieruchomości pozostawionej poza granicami Polski oraz operatu szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości. Nie może być wydane osobne postanowienie, w którym wnioskodawca byłby wezwany do dołączenia operatów szacunkowych.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne