Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pytanie:

Jaka jest podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 7 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RzeczypospolitejPolskiej po pozytywnej ocenie dowodów dołączonych do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty wojewoda wydaje postanowienie, w którym stwierdza spełnienie przesłanej ustawowych niezbędnych do nabycia prawa do rekompensaty. Jednocześnie w tym samym postanowieniu wnioskodawca jest wzywany m.in. do dołączenia operatów szacunkowych nieruchomości pozostawionej poza granicami Polski oraz operatu szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości. Nie może być wydane osobne postanowienie, w którym wnioskodawca byłby wezwany do dołączenia operatów szacunkowych.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo może mu przysługiwać świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie. Rekompensata dla (...)

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

5 mld zł na program Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu 2022 r. zaakceptowane przez Kom rekompensata, firma energochłonna, (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w rekompensata, emerytura pomostowa, kapitał początkowy, praca w szczególnych warunkach, w szczególnym (...)

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo może mu przysługiwać świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie. Rekompensata dla (...)

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

Rekompensaty za 2022 r. dla firm energochłonnych

5 mld zł na program Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu 2022 r. zaakceptowane przez Kom rekompensata, firma energochłonna, (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w rekompensata, emerytura pomostowa, kapitał początkowy, praca w szczególnych warunkach, w szczególnym (...)

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Prawo do rekompensaty mienie zabużańskie, rekompensaty, wniosek, nieruchomości, Ukraina, Białoruś, wojewoda

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Prawo do rekompensaty mienie zabużańskie, rekompensaty, wniosek, nieruchomości, Ukraina, Białoruś, wojewoda

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Przeniesienie rekompensaty za mienie zabużańskie

Moja mama jest w trakcie załatwiania spraw związanych z otrzymaniem uzupełnienia rekompensaty za mienie zabużańskie jako jedyny spadkobierca po nieżyjącym dziadku. W chwili obecnej występuję o ubezwłasnowolnienie psychicznie chorej siostry i być może, jeżeli będzie to konieczne, również (...)

Forma realizacji prawa do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

W jakich formach jest realizowane prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej (...)

Rekompensata za mienie zabużańskie

Rekompensata za mienie zabużańskie

Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego po 1945 roku, proszę o wskazanie podstawy prawnej? Możliwość otrzymania rekompensat w postaci (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim dla mojego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Gdzieś słyszalem jednak, że istnieje jakiś (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)