Podwyżka alimentów a zarobki drugiej żony

Pytanie:

"Moja była żona wystąpiła z pozwem o podwyżkę alimentów i na jej wniosek sąd zobowiązał mnie do przedstawienia zaświadczenia o dochodach mojej żony. Na podstawie jakich przepisów sąd wzywa mnie do przedstawienia takiego dokumentu - przecież moja żona nie jest stroną w sprawie? Czy skutecznym zabezpieczeniem przed tego typu żądaniami byłaby rozdzielność majątkowa? Jak do tego typu żądań mają się odpowiednie artykuły Konstytucji RP?"

Odpowiedź prawnika: Podwyżka alimentów a zarobki drugiej żony

Zmiana wysokości alimentów możliwa jest w razie zmiany stosunków (majątkowych, osobistych). Stąd żądając zaświadczenia o wysokości dochodów obecnej małżonki sąd pragnie kompleksowo ocenić zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Żądanie takie jest więc uzasadnione.

Wprowadzenie ewentualnej rozdzielności majątkowej raczej nie zabezpieczałoby przed obowiązkiem przedkładania tego typu zaświadczeń, szczególnie w sytuacji, gdy w nowej rodzinie małżonkowie wychowują wspólnie dzieci. Prawną regulację alimentów zawiera przede wszystkim kodeks rodzinny i opiekuńczy, zaś Konstytucja RP bezpośrednio tej problematyki nie dotyczy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika