Ponowne przeliczenie emerytury

Pytanie:

"Od czego zależy ponowne przeliczenie emerytury po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń?"

Odpowiedź prawnika: Ponowne przeliczenie emerytury

Podstawą jest art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na mocy którego prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika