Praca sezonowa

Pytanie:

"Czy przy umowie na czas wykonania określonej pracy (praca sezonowa) określenie terminu umowy jest wymagane? Jeśli nie, to czy pracownik powinien dostać wypowiedzenie na piśmie?"

Odpowiedź prawnika: Praca sezonowa

Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy i umowa sezonowa to dwie różne instytucje prawa pracy, choć umowa sezonowa jest kwalifikowana jako szczególna odmiana umowy na czas określonej pracy. Nie podlega ona rozwiązaniu za wypowiedzeniem. W zasadzie więc umowy takie rozwiązują się z powodu osiągnięcia celu, w jakim zostały zawarte - z chwilą ukończenia danej pracy. Termin zakończenia stosunku pracy musi być pewny, tzn. ustalony w taki sposób by możliwe było jego określenie. Umowa sezonowa nie może być dłuższa niż 10 miesięcy i może być oceniana albo jak umowa na czas wykonania określonej pracy (wtedy podlega rozwiązniu jak przedstawiono powyżej) albo jak umowa na czas okeślony (zasadniczo rozwiązuje się z nadejściem umówionego terminu i nie podlega wcześniejszemu rozwiązaniu za wypowiedzeniem, jednak w przypadku gdy umowa ta ma trwać dłużej niż 6 miesięcy, to strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika