Archiwum porad prawnych Listopad 2023

Zameldowanie bez zgody współwłaściciela

30.11.2023

Czy będąc współwłaścicielem nieruchomości mogę zameldować męża bez zgody drugiego współwłaściciela. Drugi współwłaściciel nie wyraża zgody ani na zameldowanie ani na zamieszkiwanie. Ja jestem zameldowana a drugi współwłaściciel nie.

Akty własności ziemi i ich moc obowiązująca

30.11.2023

W 1973 r. na podstawie ustawy z 26 października 1971r. o uregulowaniu własności państwowych gospodarstw rolnych naczelnicy powiatów wydawali AWZ na tzw.\"grunty bezpańskie\" znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych. Jakie przepisy regulowały dalszy los tych dokumentów? Czy musiały być (...)

Kompensata niewymagalnej wierzytelności

30.11.2023

Czy można dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności, jeśli jedna z wierzytelności jest jeszcze niewymagalna, a druga strona, która jest w posiadaniu wierzytelność wymagalnej wyrażą na to zgodę?

Czy ruchomości (meble, rzeczy osobiste) wchodzą w skład spadku?

30.11.2023

Trzy lata temu zmarł jeden z małżonków - mąż. Zmarły nie pozostawił testamentu, a małżonkowie mieli wspólnotę majątkową. Postępowanie sądowe o podziale procentowym zostało właśnie zakończone. Inne postępowania sądowe nie trwają. Spadkobiercy nie dokonali dotąd spisu inwentarza. (...)

Umowa przedwstępna zawarta pod warunkiem

30.11.2023

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być warunkowa tzn. czy może być zawarty w niej warunek, że będzie ważna dopiero w momencie wystawienia promesy z banku gwarantującej udzielenie kredytu dla osoby kupującej?

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

30.11.2023

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, z którą umówiłem się na oglądanie mieszkania. Oczywiście zanim Pani zaprowadziła mnie do upatrzonego (...)

Sprzedaż nieruchomości na raty

30.11.2023

Właściciel nieruchomości oferuje jej sprzedaż z opcją zapłacenia 50% ceny w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej i 50% w ratach w ciągu roku po jej sprzedaniu. Czy istnieje możliwość odzyskania nieruchomości w razie braku wpłat po zawarciu umowy przyrzeczonej?

Praca na umowę zlecenie a utrata alimentów

30.11.2023

Syn ma 19 lat, uczy się w systemie zaocznym. Ojciec płaci na niego alimenty. Obecnie syn przyjął się do pracy na umowę zlecenie (na czas wykonywanej pracy). Ojciec wystąpił do sądu o zniesienie alimentów. Czy sąd może zabrać synowi alimenty?

Ciąg przestępstw a czyn ciągły

30.11.2023

Przeciwko dłużnikowi trwają dochodzenia w związku z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo), jednakże w wielu różnych prokuraturach właściwych dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, bo to on jeździł do nich po towar, który wyłudzał - w całej Polsce. Czy to oznacza, że ewentualnie w każdym (...)

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

29.11.2023

Jakie należy podjąć działania w celu uzyskania odpisu sądowego wyroku (rozwodowego) na piśmie? Czy sąd orzekający ma obowiązek dostarczyć go stronom postępowania?

Wykaz chorób uprawniających do renty

29.11.2023

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstawą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa lub zarządzenie itp. w sprawie ustalenia wykazów chorób z tytułu których przysługują świadczenia (...)

Skutki uchylenia decyzji administracyjnej przez WSA

28.11.2023

WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci akta organowi I instancji celem ponownego rozpoznania sprawy i wydania (poprawnej) decyzji? Czy organ podejmie takie postępowanie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika