Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Pytanie:

Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Zgodnie z artykułem 70 ustawy o systemie oświaty praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Jak wynika z samej definicji praktycznej nauki zawodu chodzi tu raczej o swego rodzaju "przyuczenie do zawodu", w głównej mierze dotyczy ono zresztą pracowników młodocianych, czyli raczej takich osób, które czynności związane z wykonywanym (w przyszłości) zawodem dopiero przyswajają.

Praktyka zawodowa to określenie dla czasu pracy, jaki osoba pracująca przepracowała w zawodzie. Chodzi tu zatem na przykład o praktykę zawodową lekarza, czy też praktykę zawodową prawnika. Jak wynika z powyższego przytoczone pojęcia nie są tożsame.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne