Przedłużenie wizy i karty pobytu

Pytanie:

W jakim terminie cudzoziemiec ma złożyć dokumenty o przedłużenie wizy lub ponowne jej wydanie,w przypadku gdy posiada pozwolenie na pracę i kartę tymaczsowego pobytu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie wizy i karty pobytu

Zgodnie z art. 25b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć wniosek o: 1) wydanie kolejnej wizy - na co najmniej 14 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie poprzedniej wizy, 2) udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 3) udzielenie zezwolenia na osiedlenie się - na co najmniej 60 dni przed upływem okresu, na jaki udzielone zostało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne