Przestępstwo nękania

Pytanie:

Czym jest przestępstwo nękania?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo nękania

Tzw. „nękanie” jest nowym przepisem w Kodeksie Karnym penalizującym następujące
zachowanie:
Art.190a.§1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Wskazany wyżej przepis, jest nowym artykułem, regulującym zachowanie określane w anglojęzycznej literaturze mianem stalkingu. Nie jest łatwo zdefiniować to zjawisko, co więcej, w języku polskim trudno znaleźć dobre tłumaczenie słowa „stalking". Wydaje się, że najlepiej jego znaczenie oddają pojęcia „nękanie", „osaczanie" czy „prześladowanie ” . Z pewnością jest to zachowanie ze strony innej osoby, którego pokrzywdzony sobie nie życzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: