Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Pytanie:

"Jak kształtuje się zakres odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?"

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Stosownie do art. 1012 k.c., spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

art. 1012 k.c.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe do wysokości spadku, jaki otrzymał. Jako dłużnik osobisty dana osoba zawsze odpowiada całym swoim majątkiem, ale z jej ograniczeniem do wysokości stanu czynnego spadku (do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika